Rezultati FUE PRECISE metode, transplantacija kose dr Marija Balković, bez Photoshopa i praška za veštačku gustinu, realan prikaz.