Body Hair Transplantacija - BHT

U slučaju da osoba nema dovoljno kose - materijala u davajućoj regiji - potiljačna i bočne regije poglavine, a želimo da postignemo bolju gustinu kose ili korekcije manjeg obima, u određenim uslovima možemo koristiti folikule dlake sa tela.

Najčešće indikacije su manjak davajuće regije nakon više "strip" intervencija, a folikuli dlake su nam neophodni da bi korigovali neprirodan izgled kose koji je često prisutan kao rezultat ranijih tehnika transplantacije kose.

Procedura se izvodi FUE tehnikom, nema linearnih ožiljaka. Sama tehnika ekstrakcije je dosta specifična i zahteva više vremena i veštine u odnosu na ekstrakciju kose sa poglavine.
Nisu sve osobe dobri kandidati za BHT proceduru. Najbolja dlaka sa tela je ona sa grudi kod muškaraca, ali jedino ako je gusto raspoređena, ako se slaže po boji i debljini sa postojećim dlakama na poglavini i ako je površina davajuće regije dovoljno velika za uzimanje adekvatnog broja dlaka.

Preživljavanje ovako uzetih folikula dlake je oko 70% što je znatno manje nego kod transplantacije iz davajuće regije na poglavini, ali je dobro da u određenim indikacijama imamo mogućnost uzimanja body hair graftova.

Dlaka sa tela u mnogim slučajevima vremenom menja svoju strukturu nakon transplantacije. Počinje da raste duža i ravnija, adaptirajući se u odnosu na ostalu kosu u regiji gde je plasirana.

Odluka za ovu vrstu transplantacije donosi se nakon detaljnog i pažljivog pregleda i razgovora sa hirurgom koji će vršiti proceduru. Ovakvu vrstu intervencije neophodno je da izvodi u potpunosti kompetentan i iskusan hirurg za transplantaciju kose i BHT.

 

Iskustvo, znanje i stručnost za dobar izgled i zdravlje.
Vaš MBC