Restauracija ožiljaka

Restauracija oziljaka

FUE PRECISE metod transplantacije kose može da se koristi i za rekonstrukciju ožiljaka na kosmatom delu glave, rekonstrukciji obrva, brade, ožiljaka na grudima kod muškaraca, samostalno ili uz druge metode. Ovom metodom ne pravimo nove ožiljke da bi pokrili postojeće, te je ona metoda izbora za navedene indikacije.

FUE PRECISE metodom možemo izabrati adekvatne folikule sa davajuće regije na poglavini, sa brade ili sa grudi koji se slažu po debljini, boji, pravcu rasta sa ostalom kosom u regiji koju želimo da rekonstruišemo, te ih uzimamo pančerima prečnika od 0,8 do 1 mm pojedinačno, selektivno, da bi davajuća regija estetski ostala nepromenjena.

Pošto napravimo adekvatan broj ležišta, pazeći da pratimo ugao i pravac postojeće kose, ili da dizajniramo regiju bez iste, specijalnim finim implanterima spuštamo folikule dlake.

Najčešća indikacija su ožiljci na poglavini nastali nakon traume, često već rekonstruisani transplantatima kože, takođe, mogu se rekonstruisati i ožiljci ostali nakon strip tehnike transplantacije kose. Samo ožiljno tkivo je slabije prokrvljeno, nedostaje potkožnog masnog tkiva, te procedura može biti blago bolna, a elastičnost tkiva je znatno smanjena. Ako nakon pregleda utvrdimo da je tkivo slabo snabdeveno krvlju, nekada radimo intervencije manjeg obima da bi ispratili prihvatanje transplantata, a naknadno uradimo pun obim intervencije za pokrivanje čitavog ožiljka.

Metoda je minimalno invazivna, omogućuje dobar izbor adekvatnog materijala i izuzetno je uspešna. Rezultat je potpuno prirodan izgled, a u slučaju ožiljaka na poglavini folikularnim graftovima postiže se pokrivenost ožiljaka koja do sada nije bila moguća ni sa jednom drugom metodom.

 

Iskustvo, znanje i stručnost za dobar izgled i zdravlje.
Vaš MBC