Gubitak kose kod muškaraca

Opadanje kose kod muskaraca

Najčešći razlog gubitka kose i najčešća indikacija za intervenciju je alopecia androgenetica, odnosno muški tip gubitka kose.

Pogađa više od 50% muške populacije preko 40 godina.
Nastaje zbog dejstva DHT (dihidrotestosterona) na genetski predisponirane folikule dlaka na poglavini. To utiče na smanjenje anagene faze rasta kose i dovodi do toga da se folikuli progresivno smanjuju i na kraju nestanu. Taj proces poznat je kao minijaturizacija.
Osetljivost na DHT je karakteristična za folikule u frontalnoj, temenoj regiji i na kruni poglavine. U potiljačnoj i bočnim regijama retko ima osetljivih folikula. Obrazac gubitka kose po muškom tipu ćelavosti opisao je Norwood u svojoj široko prihvaćenoj klasifikaciji.

Na androgenetski gubitak kose utiču 3 nezavisna faktora:

 1. Genetski faktor

  Iako su sprovedena brojna istraživanja, geni odgovorni za muški tip gubitka kose nisu u potpunosti izolovani. Ekspresija gena je povezana sa puno faktora, od kojih su najvažniji hormonski status i godište, ali ni uticaj stresa nije zanemarljiv. Nažalost, genetski inženjering koji bi sprečio gubitak kose je još godinama daleko.
   

 2. Hormoni

  Enzim 5 alfa reduktaza postoji u dva tipa: 5 alfa R1 i 5 alfa R2, a upravo je 5 alfa R2 predominantna forma kod gubitka kose. Nalazi se skoro isključivo u dermalnoj papili i igra ključnu ulogu u patogenezi muške ćelavosti. Može se blokirati finasteridom, dok se oba receptora blokiraju dutasteridom.
   

 3. Godište

  Prisustvo određenih gena i hormonski uticaj neće uvek nužno dovesti do gubitka kose. Osetljivi folikuli moraju kontinuirano da budu izloženi hormonskom uticaju dugo posle puberteta da bi do gubitka došlo.
  Godište u kome se ovi efekti manifestuju vrlo je individualno i zavisi od genetske predisponiranosti i nivoa hormona. Postoje periodi sporog i periodi rapidnog gubitka kose, kao i stabilni periodi. Iako mnogi još neistraženi faktori ubrzavaju ili usporavaju gubitak kose, možemo tvrditi da sa godinama ukupni volumen kose ipak opada.

 

Iskustvo, znanje i stručnost za dobar izgled i zdravlje.

Vaš MBC