Fue Precise metod transplantacije kose

FUE metod

FUE PRECISE PROCEDURA se izvodi u uslovima lokalne anestezije. Minimalno je invazivna, nema korišćenja skalpela, te nema rezova i kasnijih ožiljaka.

 

EKSTRAKCIJA

Kosu, odnosno folikul dlake uzimamo upravo onako kako prirodno raste, direktno iz davajuće regije. Pažljiva, POJEDINAČNA ekstrakcija mikrohirurškim instrumentima je od ključne važnosti za proceduru. Potrebna je izuzetna veština da ne bi došlo ni do minimalnih oštećenja korena svakog pojedinačnog folikula, neophodnog materijala za uspeh procedure.

Prečnici instrumenata su izuzetno mali, od 0,6 do 1mm, te uzimanje i većeg broja folikula neće ostaviti primetne tragove da je vršena procedura.

Pažljivo se biraju najbolje dlake koje će najviše odgovarati za restauraciju kose u regiji gde je ona proređena ili nedostaje. Pazimo da površina davajuće regije iz koje ekstrahujemo kosu bude dovoljno velika.

Sve navedeno nam omogućava uzimanje dogovorenog broja dlaka uz maksimalno očuvanje davajuće regije.

Svaki uzeti transplantat asistent pregleda pod mikroskopom, izbroji, sortira po tipu i debljini i pripremi za implantaciju.

Procedura zahteva visoko stručno osoblje za dobijanje konstantno odlično obrađenih folikula.

 

PLASIRANJE

Folikul dlake se ubacuje u željenu regiju uz pomoć specijalno dizajniranih IMPLANTERA.

Nekoliko aspekata se mora uzeti u razmatranje. Mikro ubodi su neophodni da bi se plasirali transplantati. Izuzetno je važno da dubina postavljanja transplantata bude precizno određena, u tačno određeni sloj kože, kako bismo očuvali subdermalni pleksus i krvnu snabdevenost tkiva, što omogućava prihvatanje čak i veoma gusto plasiranih folikula.

Za kreiranje ovih mesta koriste se mikroiglice, a ne skalpeli, jer upotreba skalpela može rezultovati kasnijim izgledom "pomorandžine kore" ili usecima na koži glave. Korišćenje mikroiglica neće ostaviti tragove bilo kakve procedure na koži, i omogućiće normalan rast kose.

 

DIZAJN

Postizanje prirodnog izgleda transplantirane kose zahteva puno osećaja za estetiku hirurga koji vrši proceduru.

Ugao, pravac i orijentacija pri implantaciji moraju biti izuzetno precizni. Svaka regija poglavine ima svoje specifičnosti. Distribucija plasiranih folikula bi trebalo da prati prirodne varijacije u gustini na različitim delovima poglavine. Posebno se vodi računa o rasporedu dlaka u zavisnosti od njihovog oblika i debljine.

Tokom kreiranja prednje linije kose neophodno je da buduća linija bude potpuno prirodna, da se u nju plasiraju - implantiraju samo najtanje dlake i nikada u ravnoj liniji. Takođe, neophodno je da odgovara određenom tipu lica i obliku glave.

 

OBIM INTERVENCIJE I GUSTINA

Ovi faktori zavise od površine poglavine koja treba da se pokrije - recipijentne regije, kao i od karakteristika donorne kose: prirodne gustine, prečnika stabljike, boje i oblika, kvaliteta kože i dr.

Ponekad je potrebno više od jedne procedure da bi se dobila željena gustina i pokrivenost.

Trenutno na našoj klinici možemo uraditi i do 5000 folikula dlaka u jednom danu.

Pošto je kod prosečne osobe ograničena davajuća regija, pacijenti moraju imati realistična očekivanja u smislu željene gustine i pokrivenosti.

 

FUE PRECISE procedura se izvodi pod uveličanjem od 2,5 do 7 puta. Neophodno je da čitavu proceduru (intervenciju) vrši iskusan, dobro obučen hirurg.

 

Iskustvo, znanje i stručnost za dobar izgled i zdravlje.
Vaš MBC