17ti Svetski Kongres Estetske i Anti-aging medicine AMWC MONAKO

dr Marija Balkoic AMWC 2019

Kao i prethodnih godina, dr Marija Balković bila je jedan od učesnika Svetskog Kongreasa Estetske i Anti-aging medicine u Monaku.
Svake godine, Kongres okuplja velikei broj istaknutih hirurga, eksperata i naučnika iz više od 120 zemalja. 
 
Na samom Kongresu, organizovana je veliki izložbeni prostor više od 300 vodećih internacionalnih kompanija, gde se učesnici mogu upoznati sa najnovijim dostignućima u tehnologiji i novim proizvodima. 
 
Ove godine, kongres je organizovan pod supervizijom Svetskog udruženja interdisciplinarne Anti-aging medicine. Kako dr Balković prenosi, najveći  utisak sa kongresa je interaktivnost govornika i predavača sa učesnicima kongresa. 
Multidisciplinarni program, stvorio je idealni forum za razmenu ideja, edukaciju, razmenu ekpertiza i ulaženje u produktivne debate.
 
Nije izostao ni danas popularni "networking", odnosno umrežavanje, širenje poznanstava radi buduće saradnje kao i razmene znanja. 
Tako ove godine u Beogradu očekujemo dr Bessam Farjo, vodećeg svetskog hirurga za transplantaciju kose i jednog od direktora osnivača najvećeg svetskog udruženja hirurga specijalizovanih za Transplantaciju kose ISHRS.