24. Svetski ISAPS kongres odžan u prelepom Majamiju

Dr Marija Balković, kao hirug specialista i ekspert u FUE metodi transplantacije, održala je predavanje na temu:
FUE Method - Hair transplantation, Indications and Special Indications
 
Kongres je okupio najbolje svetske hirurge plastične, rekonstruktivne i estetske hirugije kako bi podelili svoje znanje i najbolje prakse sa drugim učesnicima.
Dr Marija Balković bila je jedan od predavača na kongresu. 
 
Osim predavača, specializovanih hirurga, Kongers svake godine okuplja i veliki broj mladih doktora, kao i veliki broj stručnjaka usko vezanih za ovo dinamično polje medicine. 
Ove godine, Kongres je okupio preko 3000 učesnika!
 
International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISPAS) je najveće svetsko udruženje hirurga tog tipa. Kongresi ovog udruženja uvek okupljaju najveće svetske stručnjake iz polja Plastične hirurgije.