PROŠIRENE PROCEDURE ZBOG POJAČANIH MERA ZAŠTITE U KLINICI TOKOM EPIDEMIJE KORONA VIRUSA

Vaša bezbednost i bezbednost naših zaposlenih su nam na prvom mestu!

MBC Klinika nastavlja sa radom, ali uz povećane mere predostrožnosti uz korišćenje propisane zaštite. 
 
 

  1. Pre dolaska na kliniku svaki pacijent biće anketiran tj biće učinjena telefonska provera svih pacijenata dan pre pregleda ili intervencije i isto će biti ponovljeno po dlasku pacijenta u ordinaciju.

 

  1. Svi pacijenti su obavezni da dođu sa maskom preko usta i nosa u ordinaciju.

 

  1. Svaki pacijent se moli da stane u dezobarijeru, koja stoji na ulazu u kliniku.

 

  1. Kada uđe u kliniku biće mu bezkontaktno izmerena temperatura. Takođe, mole se pacijenti da sami provere tepmeraturu uveče i jutro pre dolaska u kliniku .

 

  1. Nakon dolaska u kliniku pacijenti će proći dezinfekciju ruku i pranje ruku sapunom i vodom.

 

  1. Maska se ne sme skidati tokom boravka u klinici.

 

  1. Pacijenti će morati sami, bez pratnje da dolaze u kliniku, bilo na pegled ili intervenciju.

 

  1. Koliko god je moguće svi zaposleni će održavati socijanu distancu i prema pacijentu, a mole se i sami pacijenti da se prirdžavaju istog.

 

  1. Zadržavanje klijenata u ordinaciji tokom konsultacija će biti vremenski ograničeno na onaj period koji je potreban doktoru da uradi detaljan pregled. Sva ostala tehnička objašnjena oko intervencije, za koje nije neophodno prisustvo (davanje pre i postoperativnih uputstava i sl), kao i odgovore na sva eventualna dodatna pitanja, pacijenti će dobiti u pisanoj formi i usmenoj preko telefona.

 

  1. Obavezna sterilizacija prostora germicidom lampom nakon svakog pregleda.